Tháng 2 năm 2011

CÁC DỰ ÁN THƯƠNG MẠI / DỊCH VỤ

NĂM MÔ TẢ DỰ ÁN

KHÁCH HÀNG

DOANH THU [USD]
2005 – 2007 Dịch vụ sửa chữa 7 lỗi đường ống PV GAS 8,000,000
2005 Cung cấp búa đóng cọc IHC S-750 Vietsovpetro 2,300,000
2005 – 2006 Cung cấp phụ tùng cho động cơ EMD Vietsovpetro 1,000,000
2005 Cung cấp máy gia công đầu ống dẫn / thiết bị định tâm ống Vietsovpetro 340,000
2005 – 2009 Cung cấp máy gia công đầu ống dẫn / thiết bị định tâm ống Vietsovpetro 1,400,000
2005 – 2010 Cung cấp phụ tùng cho máy dập cáp 500-3000 tấn của Unisplice Vietsovpetro 420,000
2006 – 2010 Cung cấp phụ tùng thiết bị đóng cọc của  IHC Vietsovpetro 800,000
2007 Lắp đặt bệ đỡ dưới biển Vietsovpetro 250,000
2008 Cung cấp máy dập cáp PV Drilling 110,000
2008 – 2010 Cung cấp các sản phẩm van nhiều chủng loại Dai Hung / Vietsovpetro 2,500,000
2008 – 2010 Dịch vụ kiểm tra đường ống 350 km PV GAS 450,000
2009 Cho thuê búa đóng cọc S-750 COOEC 1,900,000
2009 Cung cấp 2 hệ thống máy nén khí PV GAS 2,100,000
2010 Cung cấp búa đóng cọc IHC S-280 Vietsovpetro 1,900,000
2010 Cung cấp sản phẩm cho dự án jacket Đại Hùng giai đoạn 2 Vietsovpetro 1,200,000
2011 Cho thuê các thiết bị phục vụ lắp đặt dự án jacket Đại Hùng giai đoạn 2 Vietsovpetro 1,000,000
2011 Cung câp và Cho thuê các thiết bị phục vụ lắp đặt dự án TGT Mid Water Arch Vietsovpetro 500,000
2011 Cung câp và gói Pile Grippers và Grout seals cho dự án TGT Mid Water Arch Vietsovpetro 600,000
2011 Cung câp các mặt hàng cho thuê và đào tạo, huấn luyện cho các bộ phận để hoàn thành búa S280 cho dự án Dk14 và Dk15 Vietsovpetro 250,000
2012 Cung câp bơm Skid Vietsovpetro 800,000
2012 Cung câp xích neo Vietsovpetro 700,000
2012 Cung câp máy định tâm vát mép IPEC/DMI, trang thiết bị xây dựng đường ống sà lan Vietsovpetro 3000,000
2012 Cung câp bộ nén khí trục vít Vietsovpetro 4,500,000
2013 Cung câp cụm máy nén khí Vietsovpetro-PVgas 5,700,000
2013 Cung câp tàu nạo vét IHC Beaver(R) 5014C Lung Lo 5,000,000
2013 Cho thuê thiết bị Levelling cho dự án Thăng Long Đông đô VietsovPetro 600,000
2013 Cho thuê búa thủy lực S500 cho dự án Thỏ Trắng Vietsopetro 700,000
2013 Cung cấp máy vát mép ống và phụ tùng Vietsopetro 800,000
2014 Cung cấp Subsea Valves cho dự án Nam Côn Sơn 2 Vietsopetro 868,000
2014 Cung cấp cáp ngầm Vietsopetro 6,500,000
2014 Cho thuê búa thủy lực S600 cho dự án Sư tử vàng tây nam Vietsopetro 1,100,000
2014 Cung cấp xích neo cho tàu dầu Vietsopetro 1,115,000
2014 Cung cấp mặt bích Vietsopetro 500,000
2014 Cung cấp máy định tâm/ vát mép Vietsopetro 500,000
2015 Cung cấp cáp ngầm Vietsopetro 617,000
2015 Cung cấp van tay /tự động Vietsopetro 1,000,000
2015 Cho thuê các thiết bị cho dự án Thiên Ưng Vietsopetro 3,000,000
2015 Cung cấp Pile Gripper / Grout packer / Levelling tool cho dự án Thiên Ưng Vietsopetro 2,700,00
2016 Cung cấp Subsea Valves cho dự án Rạng Đông-Bạch Hổ PVgas 820,000
2016 Thuê tàu cẩu để lắp đặt topside và block nhà ở của giàn Thiên ưng Vietsovpetro 13,700,000