Quá trình làm việc nhiều năm với khách hàng Việt Nam đã giúp gia tăng cơ sở công nghiệp được lắp đặt trong nước, chúng tôi nhận thấy nhu cầu ngày càng tăng đối với các dịch vụ công nghiệp có chất lượng cao trong tương lai như bảo trì, kiểm tra đại tu và các hợp đồng dịch vụ.
Với xuất phát từ lĩnh vực công nghiệp và mạng lưới của chúng tôi tại nước ngoài, bước phát triển hợp lôgic tiếp theo sẽ là hoạt động gia tăng chuỗi giá trị nhằm cung cấp dịch vụ công nghiệp đạt tiêu chuẩn quốc tế để hỗ trợ cho các công ty ủy quyền của chúng tôi và các nhà sản xuất thiết bị gốc khác bằng dịch vụ trong nước. SEC hướng tới mục tiêu cung cấp các sản phẩm dịch vụ sau đây:
• Bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa và đại tu các thiết bị có chi tiết quay;
• Lưu kho, cho thuê và bảo trì công trình xây dựng ngoài khơi / thiết bị nạo vét;
• Lắp ráp và thử nghiệm các công đoạn gia công.
• Cung cấp trụ sở điều hành cho các công ty ủy quyền của SEC và các nhà sản xuất thiết bị gốc tại Việt Nam.
SEC đã tích lũy được cho riêng mình những kinh nghiệm trong thiết kế, và thi công mạng lưới điện cao thế cho các nhà máy công nghiệp. Để đạt được mục tiêu chiến lược này, SEC đã mua 5.000 m2 đất tại khu công nghiệp Đông Xuyên tại TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa. Đông Xuyên nằm cách Xí nghiệp Liên doanh Dầu khí Vietsovpetro (VSP) và Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) 3 km, và là nơi tập trung nhiều công ty đóng tàu quốc tế.

SEC Base